Arbetsplatser-ny lag från våren 2018

Mätning på arbetsplatser

Under våren 2018 kommer även arbetsplatser att behöva mätas och det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler!

Samtliga arbetsplatser inom EU skall mätas och ha kontroll över sin radonhalt.