Åtgärd av förhöjd radonhalt

Åtgärd av förhöjd radonhalt

Vi tar reda på källan till de höga radonhalterna och utför de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med den höga radonhalten.

Efter utförd åtgärd kräver myndigheterna en ommätning för att kontrollera att åtgärden har gett ett positivt resultat.