Åtgärder

Vi utför de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med radongashalten.

Myndigheterna kräver en ommätning efter utförd åtgärd.