Besiktning av förhöjd radonhalt

Besiktning av förhöjd radonhalt

Om radongashalten är högre än gränsvärdet (200 bq/m3) kräver myndigheterna en utredning och en skriftlig åtgärdsplan på hur man ska komma tillrätta med problemet.
Då behöver en utbildad besiktningsman få tillgång till de berörda lägenheterna för att kunna utföra en besiktning.

Besiktningen innefattar följande delmoment:

Genomgång av fastighetens konstruktion
Mätning av byggnadsmaterialets strålningsvärden
Mätning av markradon vid synliga otätheter samt markmätning
Okulär kontroll av befintlig ventilation
Genomgång av de lägenheter med förhöjda radongashalter
Fullständig dokumentation på besiktningen
Presentation av ett åtgärdsförslag med prisbild

Kontakta oss idag om ni vill boka en besiktning.