Helhetslösning – vi tar hand om allt!

Helhetslösning av flerbostäder, villor och arbetsplatser.

Vi tar hand om hela processen från projektplanering av den berörda fastigheten tills att eventuella åtgärder utförs och kontrollmäts. Vi sköter även all kontakt och rapportering till Miljöförvaltningen/kommunen enligt gällande metodbeskrivning.

En kostnad för helhetslösningen tas fram tillsammans med kunden efter projekteringen.

Riksdagens Miljömål för 2020

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bq/m3 senast 2020. Ett delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, är att byggnader inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska radonhalten vara lägre än 200 bq/m3 i alla bostäder år 2020.