Helhetslösning

Vi tar hand om hela processen från projektplanering av den berörda fastigheten som omfattas av mätningen tills att eventuella åtgärder är utförda.

En kostnad för helhetslösningen tas fram tillsammans med kunden efter projekteringen.