Radon

Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning den enda sättet att upptäcka gasen. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större är risken att hälsan påverkas negativt. Riksdagen beslutade i juni 2002 att komplettera miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt.

För att uppnå målet ska det säkerhetställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta i eller under en längre tid har en dokumenterad fungerande ventilation och en radonhalt som är lägre än 200 becquerel per kubikmeter luft i samtliga bostäder senast år 2020.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Radondosa
Radondosa

 

Radondosa, fram- och baksida. Storleken är som en ishockeypuck.
image1-2

image1-3