RADON

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas genom sönderfall av grundämnet radium. Radon finns i de flesta bergarter, främst i uranrik granit och alunskiffer, samt i grundvatten och vissa byggnadsmaterial.

Ett exempel på det senare är alunskifferbaserad lättbetong (s.k. blå lättbetong) som tillverkades i Sverige åren 1929 – 1975 där uranrik alunskiffer användes som råvara.

Vid radioaktivt sönderfall av radon bildas s.k radondöttrar. Radondöttrarna fastnar ofta på dammet i luften. När man andas in luft som innehåller radondöttrar fastnar en del av dem i lungorna.

Den strålning radondöttrarna då avger kan bidra till att lungcancer uppkommer.

Höga radonhalter inomhus är en bidragande orsak till en ökad risk för lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större är risken att hälsan påverkas negativt.

Från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas tar det 15 – 40 år.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Att mäta radon är enkelt och alltid en bra investering för  både hälsan och värdet på din fastighet.

Radondosor

Radon i inomhusluft kan komma från mark, byggnadsmaterial eller från vatten.

Mark

Radonhaltig markluft kan sugas in till inomhusluften genom sprickor och otätheter i husgrunden, väggar eller vid rörgenomföringar och kan då ge upphov till höga radonhalter.

Byggnadsmaterial

Ett material som innehåller mycket Radium är alunskifferbaserad blågrå lättbetong “blåbetong” som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Vatten

Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon.

Beställ din radonmätning redan idag!

Mätsäsong för en långtidsmätning är mellan
1 oktober till 30 april.