RADONMÄTNING FLERBOSTAD

Trygghet för dina hyresgäster!

Som ägare av en flerbostad eller som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är man skyldig att se till att radonhalten i fastigheten ligger under gränsvärdet på 200 bequerel per kubikmeterluft. Det kan bli en kostsam historia om detta inte efterföljs.  

Enligt Riksdagens miljömål ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeterluft i samtliga bostäder senast år 2020 och många kommuner delar redan i dagsläget ut vitesföreläggande.

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har yttersta ansvaret att radonhalterna hålls under gällande gränsvärden  200 bequerel per kubikmeterluft.

Ladda ner Strålsäkerhetsmyndighetens mätning av radon i bostäder - metodbeskrivning.

Glöm inte att mäta din fastighet enligt metodbeskrivningen!

HELHETSLÖSNING!

Vi tar hand om hela processen från projektering av den aktuella fastigheten tills att eventuella åtgärder av förhöjda radongashalter utföres. 

Vi sköter all kontakt och rapportering till kommunala nämnden för miljö och hälsoskydd (miljönämnden) som har ansvar för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor.