RADONMÄTNING FLERBOSTAD

Trygghet för hyresgästen!

Det är fastighetsägaren & bostadsrättsföreningens ansvar att se till att fastigheten uppfyller kraven gällande radon. Samtliga flerbostadshus ska ha en dokumenterad radonhalt som är lägre än gränsvärdet på 200 bequerel per kubikmeterluft. Det kan bli en kostsam historia om detta inte efterföljs.

Det ska även finnas en godkänd OVK-besiktning. Man bör mäta sin radonhalt minst vart 10:e år eller tidigare vid större förändringar i fastigheten.

Enligt Riksdagens miljömål ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeterluft i samtliga bostäder senast år 2020 och många kommuner delar redan i dagsläget ut vitesföreläggande.

Ladda ner Strålsäkerhetsmyndighetens mätning av radon i bostäder - metodbeskrivning.

Glöm inte att mäta din fastighet enligt metodbeskrivningen!

HELHETSLÖSNING!

Vi tar hand om hela processen från projektering av den aktuella fastigheten tills att eventuella åtgärder av förhöjda radongashalter utföres. 

Vi sköter all kontakt och rapportering till kommunala nämnden för miljö och hälsoskydd (miljönämnden) som har ansvar för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor.