OVK & Energideklaration

Ventilation

Att det är viktigt att sörja för god ventilation är något de flesta är medvetna om, men ändå vistas vi många gånger i dåligt ventilerade lokaler eller bostäder med trötthet, huvudvärk och i värsta fall utvecklande av allergier som följd.

I genomsnitt vistas vi inomhus cirka 90% av vår tid och därför är det viktigt med god luftfuktighet inomhus, såväl i bostäder som andra lokaler.

Dålig ventilation kan även bidra till att byggnaden blir sjuk då luftfuktigheten kan bli för hög och orsaka skador på material eller tillväxt av mögel.

För att skapa en god inomhusmiljö och undvika problem med fukt, mögel och dålig luft behövs en väl fungerande ventilationslösning som tar in ren och frisk luft och ser till att den gamla, dåliga luften förpassas ut.

OVK skall utföras i alla byggnader och det är bostadsrättföreningens och fastighetsägarens ansvar.

Obligatorisk Ventilation Kontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det skall. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Det är byggnadens ägare och bostadsrättsföreningen ansvar att se till att ventilationskontroll utförs i de tidsintervaller som ventilationssystemet kräver.

En OVK-besiktning ska utföras var 3:e eller 6:e år beroende på vilket ventilationssystem som är installerat i fastigheten. Rensning av kanalsystemen rekommenderas att utföras samtidigt.

Ventilation_rensning

Vi utför även energideklarationer

Behöver ni hjälp eller har funderingar? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er på bästa sätt.