Radonmätning – Långtidsmätning & Korttidsmätning

Långtidsmätning

Mätning ska ske i samtliga lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s där det inte finns källare under bostaden. Utöver dessa, ska minst 22 % av resterande lägenheter i varje huskropp mätas och minst en per våningsplan och trappuppgång. Vid mätningen placeras två dosor i varje lägenhet. För att få ett årsmedelvärde godkänt av myndigheten, så måste man mäta i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen). Mätningen görs under de delar av året då du värmer upp huset.

Korttidsmätning

En korttidsmätning görs under cirka 10 dagar och ger en god indikation på hur höga radonhalter bostaden har. Här kan man mäta under hela året.

Placerad radondosa i vardagsrum/sovrum
Radondosa upphängd