Radonmätning

Mätning ska ske i samtliga lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s där det inte finns källare under bostaden. Utöver dessa, ska minst 22 % av resterande lägenheter i varje huskropp mätas och minst en per våningsplan. Vid mätningen placeras två dosor i varje lägenhet. För att få ett årsmedelvärde godkänt av myndigheten, så krävs en långtidsmätning som innebär att man måste mäta i minst två månader under eldningssäsongen (vi rekommenderar 80 dagar). Mätningen görs under perioden 1 oktober till 30 april (de delar av året då du värmer upp huset).

Placerad radondosa i vardagsrum/sovrum
Radondosa upphängd