Mätsäsongen närmar sig

Mätsäsongen närmar sig och och en radonmätning (långtidsmätning) skall utföras inom den så kallade eldningssäsongen som är mellan 1 oktober – 30 april. Anledningen till detta har med ventileringen av bostaden att göra då man under sommarhalvåret vädrar betydligt mer vilket kan medföra att resultaten blir opålitliga. En långtidsmätning skall utföras under 60-90 dygn. Har …

Mätsäsongen närmar sig Läs mer »